KOMPETANSE

 

Studenter i stim 

mot fiskestudier

 

LES MER

 

– Vi har mange muligheter i en bransje som vil vokse voldsomt i tiden som kommer, mener Lars-Thomas Larsen (21) og Kari Anne Kamlund (22). De kom gjennom nåløyet på Universitetets svært populære studier rettet mot havbruk og sjømat.

De startet på et integrert masterprogram i havbruk og sjømat i fjor og kan kalle seg sivilingeniører om fire år. I høst åpner Universitetet i Bergen (UiB) dessuten to nye sivilingeniørstudier rettet mot havteknologi og sjømat. 212 søkere har satt et av programmene på førsteplass i årets opptak. De slåss om 64 studieplasser, som UiB tilbyr i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen.  

Lars-Thomas Larsen (21) og Kari Anne Kamlund (22) vil trolig være blant landets mest ettertraktede arbeidstakere når de er ferdig utdannet i 2021.

Verdifull praksis i Bergen 
Lars-Thomas og Kari Anne har hatt det travelt med teoretisk biologi, kjemi og lab-arbeid. Etter hvert vil de få hjelp fra de mange marine bedriftene i bergensregionen som kan tilby dem verdifull praksis på veien mot fullført utdannelse. Havbruk og sjømat er Norges raskest voksende arbeidsmarked. I 2021 vil de to trolig være blant landets mest ettertraktede arbeidstakere.

– Havbruk og fiskeri har en stor fremtid foran seg. Jeg regner med å få spennende oppgaver, sier bergenseren Kari Anne.
Lars-Thomas er fra Gulen i Sogn og har alt ordnet seg med stipend gjennom hele studietiden og jobbtilbud om fire år fra et oppdrettsselskap. 
Harald Walderhaug er prodekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB. Han er godt fornøyd med at masterprogrammene oppleves som attraktive. Walderhaug mener suksessen er et resultat av det gode samarbeidet mellom UiB og næringsaktørene. 
– Sjømatnæringen var misfornøyd med det vi tilbød. De kom med konkrete ønsker om hva utdanningen bør inneholde. Vi lyttet og svarte på utfordringen, sier prodekanen.
Han vedgår at Universitetet hadde mye å lære. 
 

 

– Vi holder til i en av verdens fremste havbyer, men vi var ikke flinke nok til å fange opp behovene. Nå samarbeider vi godt med næringsklyngene om innovasjon, nytekning og entreprenørskap. Miljøene er også en voldsom ressurs for våre studenter, sier Walderhaug.

Det marine feltet i en særstilling 
Marin dekan ved UiB, Jarl Giske, er opptatt av de marine fagenes særstilling i Bergen.
– Kompetansen og ressursene er i internasjonal toppklasse. Det er kun på det marine feltet at vi i Bergen over tid kan utføre forskning av stor betydning for hele verden. 
– Tidligere har mange utdannet seg til sivilingeniører i Trondheim. Når studieprogrammene i havbruk og havteknologi tilbys her i Bergen, betyr det at kompetansen i større grad blir værende i regionen. Det er vi selvsagt også veldig glade for, sier Harald Walderhaug.

Bremnes Seashore

er lakseprodusenten som har verdens største landbaserte resirkuleringsanlegg for settefisk. Selskapet er pionerer på snorkelmerder og thermolicere for medikamentfri fjerning av lakselus. Superferskt råstoff sikrer den unike kvaliteten.                 seashore.no

Visste du at...

1%

Bruken av antibiotika i lakseproduksjon er redusert med 99 prosent siden 1987. Mindre enn én prosent – så godt som ingen - av landets totale lakseproduksjon er behandlet med antibiotika. 

(Kilde: Veterinærinstituttet)

Pluss

2,7

milliarder kr

Norge eksporterte 636 000 tonn sjømat  til en verdi av 24,1 milliarder kroner  i første kvartal 2017. Det er en volumnedgang på  7 prosent, men en verdiøkning  på 13 prosent eller
2,7 milliarder  kroner. 

 (Kilde: fish.no)

34

milliarder kr

Lokale økonomiske ringvirkninger av norsk havbruk er betydelige. I 2014 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester i Norge for
34,3 milliarder kroner. 

(Kilde: Nofima)