HAVBYEN

Sjømathovedstaden Bergen


“Vi synes det er på høy tid at folk i Bergen og Hordaland får øynene opp
og retter blikket nedover. Ned under havflaten, mot det vi skal leve av.” 

Marit Warncke, 
administrerende direktør,
Bergen Næringsråd

 

Les mer

14,2 millioner måltider laks eksporteres fra Norge. Hver eneste dag. Året rundt. Slike tall er til å bli svimmel av, men de viser hvor viktig de marine næringene er for byen vår. Flere av verdens største og ledende selskaper innen akvakultur har sine hovedkontorer i Bergen. 

Herfra styres sjømatbransjen langs hele norskekysten og rundt i verden. Mer enn 1000 havforskere gjør dessuten Bergen til et av klodens ledende marine kompetansemiljøer. Bergen har også noen av verdens sterkeste marine forvaltningsmiljøer. Rundt alle disse vokser små og store selskaper frem, preget av gründerånd, innovasjonslyst og høyteknologisk kunnskap.

Stadig flere mener at visjonen om en femdobling av den norske sjømateksporten frem mot år 2050 er altfor beskjeden. Bare to prosent av verdens matforsyning kommer i dag fra havet. Norge ligger helt i teten for å finne løsninger på hvordan vi skal kunne dyrke havet på en bærekraftig måte.

Sjømatnæringen har sine utfordringer, som lakselus og rømt oppdrettsfisk. Nettopp derfor er våre forskningsmiljøer så viktige. Og nettopp derfor er det så viktig at vår verdensledende teknologikunnskap fra shipping og olje og gass tas i bruk for å finne nye løsninger. Dette krever tett samspill mellom næringen, forskings- og forvaltningsorganene og politiske myndigheter.

I Bergen er det nå store planer om å samlokalisere de marine forskningsmiljøene ved UiB, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Alle våre marine miljøer applauderer planene, og det gjør selvsagt vi i Bergen Næringsråd, også! 

En samlokalisering vil ytterligere forsterke vår marine eksport, innovasjon, kompetanse og våre bidrag til en bærekraftig matproduksjon fra havet til verdens voksende befolkning.  

Bergen Næringsråd synes det er på høy tid at folk i Bergen og Hordaland igjen retter blikket mot havet. Vi håper dette magasinet kan vise noe av rikdommen, og at dere er med på å heie frem alle gode krefter som vil vise oss veien mot fremtidens sjømathovedstad – Bergen.

 

Marit Warncke, 
administrerende direktør,
Bergen Næringsråd

 

 

bergen-chamber.no

Bergen Næringsråd – Utgiver: Bergen Næringsråd Redaktør: Espen BørhaugMedvirkende: Krister HoaasUtforming: Cox kommunikasjonsbyrå /cox.no
Forsidebilde: Marine Harvest har søkt Fiskeridirektoratet om åtte utviklingskonsesjoner for utvikling av en ny type lukket havbruksteknologi. «Marine Donut» er et heldekket og rømningssikkert anlegg, formet som en smultring. Anlegget er utviklet av selskapet ØPD, og hver enhet har en antatt kapasitet på 200.000 fisk.