HAVBYEN

 

Nordea Bank
vil være 

best på sjømat
 

 

LES MER

– Vår internasjonale kompetanse innen sjømat kommer våre lokale kunder til gode, sier Louise Haahjem, sjef for sjømat i Nordea Bank.

Nordea er en nordisk bank med hele Nord-Atlanteren som marked. Den internasjonale kompetansen er særlig verdifull i en næring som sjømat. I dagens Nordea finner du blant annet de tidligere regionbankene Sunnmørsbanken, Sørlandsbanken, Fiskernes Bank og deler av Vestlandsbanken. Dette gir lokal tilhørighet og historisk innsikt i en internasjonal kystbransje som i høyeste grad har fremtiden for seg.

Med en slik forankring langs hele kysten, er det ikke rart at Nordea har kunder som både fisker, produserer, foredler og eksporterer sjømat. Det gir en grunnleggende forståelse for utfordringer i hele verdikjeden. 
Nordea har egne sjømatavdelinger i Bergen, Ålesund og Oslo, og medarbeidere med sjømatkunder også i Trondheim, Bodø og Tromsø. 
– Nordea skal være en forutsigbar relasjonsbank, som kan sjømat og behersker risiko. Vi skal også være en konstruktiv og kunnskapsrik samtalepartner som kan både bankfaget og sjømatnæringen, sier bankens sjømatsjef, Louise Haahjem. 
– Våre kunder får tilgang til et unikt nettverk, med et allsidig og komplett tilbud av finansielle tjenester og skreddersydde løsninger. Nordea er representert i viktige sjømatbyer som Paris, London, Madrid, New York, São Paulo, Singapore og Beijing.

 Ni medarbeidere er tilknyttet Nordea Banks fiskeriseksjon. Fra v. Erik Godvik (senior kunderådgiver – SRM), banksjef Louise Haahjem, Johan Myklebust (SRM), Helge Fiskeristrand (SRM), Freddy Larsen (SRM), Finn-Arne Egeness (bransjeanalytiker sjømat), Inger Sønderland (SRM), Eivind Mortensen (SRM) og Jens Victor Sele (SRM).


Tilstedeværelsen i Bergen er særdeles verdifull fordi Vestlandet står for 56 prosent av landets samlede verdiskapning innen marin sektor og for over halvparten av marine forsknings- og utviklingsaktiviteter i Norge. Parallelt er flere av hovedkontorene til store internasjonale sjømatkonsern lokalisert her. Den lokale tilstedeværelsen gir tilgang på et bredt spekter av kompetanse og et verdifullt og kunnskapsrikt nettverk.
– Nordea har egne bransjeanalytikere som følger det globale sjømatmarkedet tett hver eneste dag, og som oppdaterer våre kunder på utviklingstrekk i både råvare- og konsummarkedene som en naturlig del av kundedialogen, understreker Louise Haahjem.