INNOVASJON
Et enormt potensial

for makroalger

LES MER

Dyrking av makroalger er en langt større internasjonal næring enn fiskeoppdrett. Lerøy Seafood Group og Bellona vil ta Norge til topps med norsk sukkertare.

Sammen har de etablert selskapet Ocean Forest AS, som vil mangedoble matproduksjonen fra havet på en bærekraftig måte. I vår høstet selskapet 40.000 kilo tare i prøveanleggene i Austevoll og på Sotra. Kapasiteten er rundt det doble, mener daglig leder Harald Sveier.
-Vi har kommet så langt at vi nå ber norske kystkommuner legge til rette for nye lokaliteter. Vi har tro på at dette kan utvikles fra nisjeproduksjon til en milliardindustri.

Hvem har hørt om norsk sukkertare? 
Den lange kysten og det kalde, klare vannet gir Norge store fortrinn som produsent av makroalger. Det finnes et godt etablert internasjonalt marked innen dyrefór, mat, medisin, biodrivstoff, kosttilskudd og gjødsel.
-Du kan sammenligne det med å introdusere en ny grønnsak i et marked. Mange vil være positive, men problemet er at ingen har hørt om norsk sukkertare. Derfor har vi også en enorm oppgave foran oss i markedsføringen av norsk tare.


Ocean Forest er svært åpen om sin innovasjon og teknologi. Det er en sentral strategi å gjenvinne uutnyttede ressurser fra miljøet rundt oppdrettsanlegg mer effektivt. Avfall fra laksen er en ressurs for produksjon av arter på et lavere nivå i næringskjeden, som tare og blåskjell. Det kan produseres langt større mengder biomasse, og havet blir renere i prosessen. Ingen nye innsatsfaktorer som for, gjødsel eller kjemikalier blir tilført, men store mengder CO2 og næringssalter blir utnyttet.OCEAN FOREST: Harald Sveier (til v.) og Anders Karlsson-Drangsholt fra Bellona er sterke i troen på at dyrking av makroalger får sitt gjennombrudd også i Norge.
 

Havet er vår blå åker 
Blåskjell er en annen marin råvare med et stort uutnyttet potensial. Forsøk viser at blåskjellmel, som inneholder omega-3-fettsyrer og proteiner, kan erstatte fiskemel i fiskefór. I motsetning til planteprotein kan blåskjell dyrkes uten bruk av store landareal, ferskvann, kunstgjødsel og sprøytemidler.
– Havet er vår blå åker. Økt dyrking av marine alger, fisk og skalldyr er en miljøeffektiv måte å dekke verdens fremtidige matbehov på, sier Harald Sveier.

Bildet øverst:
Ocean Forest vil dyrke tare 
og blåskjell ved å gjenvinne uutnyttede ressurser fra miljøet rundt oppdrettsanlegg mer effektivt.

Makroalger

Makroalger er det vi i dagligtalen kaller tang og tare. Det er en uformell gruppering som betegner flercellede alger som kan sees uten bruk av mikroskop. Makroalger finnes som brunalger, rødalger og grønnalger.

Visste du at...

90 000

km2

Norge har 90 000 km² sjøareal innenfor grunnlinjen. Dette er et sjøområde for potensiell matproduksjon på størrelse med jordbruksarealet i Norge, Sverige, Finland og Danmark til sammen.

(Kilde: Laksefakta.no)