HAVBYEN

 

Den marine klyngen på Marineholmen 

– bridging great

people

 

Les mer

Med utgangspunkt i verdensledende marine forskningsmiljøer og
lokomotivene innen marine næringer, er målet for bydelsutviklingen på Marineholmen å bygge broer og skape kontakt mellom de beste hodene. 

Dette oppnås i unike, stimulerende omgivelser, tilrettelagt for innovasjon, gründerskap og kunnskapsdeling på tvers av fagfelt. På Marineholmen er de godt i gang med å samle den marine klyngen. 

- I dag er nærmere 1 000 årsverk knyttet til den marine forskningsklyngen, og en spennende symbiose av utdanningsinstitusjoner, forskning, store næringslivsaktører og små gründerbedrifter leverer suksesshistorier som viser at vi er på rett vei, sier administrerende direktør Tor Instanes i Marineholmen Forskningspark. 

En driver for nyskaping
Bydelen mellom Puddefjorden og Nygårdsparken har allerede et urbant, pulserende miljø som bidrar til å skape synergier mellom tunge aktører og spenstige innovatører. Samlokalisering av aktører innen marin forskning og marine selskap er en driver for nyskaping i tillegg til å være kostnadseffektivt.

En felles infrastruktur for våt- og tørrlaboratorier, vanntilførsel til fiskeforsøk og resirkuleringsanlegg gir store økonomiske fordeler. Ikke minst gir det rom for at gründerbedrifter uten egne forskningsanlegg får gjennomført prototyping og testing. 

- Den nye åkeren
Havet dekker 70 prosent av jordens overflate, og har potensiale til å produsere like mye mat som på landjorden, men står i dag for kun for 2 prosent av verdens matproduksjon. 

Marineholmen samler allerede mange marine aktører på sentrumssiden av Damsgårdssundet.

Marineholmen samler allerede mange marine aktører på sentrumssiden av Damsgårdssundet.


- Skal vi i Norge bidra til at FNs bærekraftmål nås, må vi ta vår rolle som sjømatnasjon på alvor. Havet er «den nye åkeren», med et stort potensiale for bærekraftig produksjon av næringsrike måltider for verdens befolkning, sier Instanes.

Fremtidens Marineholmen bygger videre på synergiene mellom de ulike aktørene, i tråd med visjonen «bridging great people». 

- Bydelen skal fasilitere, forene, gi næring til og videreutvikle. Innen få år skal vi doble antall kvadratmeter, i form av nye, energieffektive bygg tilrettelagt for verdensledende marin forskning og innovasjon, sier Instanes.

Kan realiseres 2021
Han slår fast at konseptvalgutredningen som ble levert Fiskeridepartementet 3. januar 2017 sammenfaller med ønskene som Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og de andre offentlige marine FoU-virksomhetene i Bergen har fremmet; samlokalisering og felles infrastruktur. 

- Vår erfaring er at det er viktig å legge til rette for at endring kan skje raskt, for samfunnsgevinsten kommer først når de nye byggene blir tatt i bruk. Jeg ser for meg at vi kan klare å realisere samlokalisering på Marineholmen rundt 2021 dersom beslutning tas i 2017, sier Instanes.

 Fakta

Marine aktører etablert på Marineholmen i dag
 

Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi Forskning/Undervisning 
BioCeed Forskning
Senter for Miljøvennlig Fangst, CRISP Forskning
Sea Lice Research Center Forskning
Sars Senteret Forskning
BI   Undervisning
Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) Laboratorium
UNI Research AS Forskning
Nansensenteret Forskning
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) Forsking/Forvaltning 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Forsking/Forvaltning
Veterinærinstituttet  Forsking/Forvaltning
Mattilsynet   Forvaltning
Havlaboratoriet Forsking/Forvaltning
VilVite Undervisning/Formidling 
Bergen Teknologioverføring AS Grunder
Ocean Industries Accelerator   Akselerator
NCE Seafood Innovation Marin næring /bransje
NCE Maritime Cleantech  Marin næring /bransje
DNV GL Group AS Marin næring
Vaxxinova AS Marin næring
Alltech Norway AS Marin næring
Fishguard AS Marin næring
MSD Animal Health Norge AS Marin næring
PHARMAQ ANALYTIQ AS Marin næring
BIOSENSE LABORATORIES AS Marin næring
SINTEF Ocean AS Marin næring
VAKI AS Marin næring
Vedde AS Marin næring
Biomega AS Marin næring
Cargill AS (2018) Marin næring
Lerøy Seafood Group AS (2018) Marin næring 

 

Foto: Hlm arkitektur/b+b arkitekter / Smedsvig landskapsarkitektur - Illustrasjon MIR.

- Bydelen skal fasilitere, forene,
gi næring til og videreutvikle.

Tor Instanes, administrerende direktør 
i Marineholmen Forskningspark