HAVBYEN

Sjømatkonsern 

og samfunnsbygger

LES MER

Lerøy skaper ikke bare tusenvis av arbeidsplasser og mange millioner sunne sjømatmåltider hver dag. De legger igjen et tosifret milliardbeløp fordelt på de fleste norske kommuner, hvert år.

Lerøy er ikke et oppdrettsselskap, menet sjømatkonsern. Men vi er ikke bare et sjømatkonsern, vi er skapere av kompetanse-
arbeidsplasser langs hele kysten, sier konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad. 

- Vi er sterkt engasjert i lokalmiljøene hvor vi har vår virksomhet. Derfor ønsker vi å kjøpe varer, utstyr og tjenester lokalt så langt dette er mulig. 

Handler lokalt
I 2015 utgjorde slike innkjøp i Norge nesten 12 milliarder kroner, fordelt på 5269 virksomheter i hele 286 kommuner. Det betyr at Lerøy bidro til verdiskaping i nesten tre av fire norske kommuner. 

Dette er i tråd med funnene som matforskningsinstituttet Nofima gjorde da de kartla ringvirkninger av havbruksnæringen i Hordaland og Rogaland. De fant at havbruksnæringen kjøpte varer og tjenester for 9,5 milliarder kroner i 2013. Av dette ble 90 prosent handlet lokalt eller regionalt. 

Store lokale ringvirkninger
I tillegg kommer selvsagt arbeidsplassene som skapes langs vår langstrakte kyst. I underkant av 4000 ansatte fordelt på virksomheter i over 50 kommuner. 

For hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringen, skapes det samtidig 1,1 årsverk i annen næring. Henning Beltestad peker på at selskaper som Lerøy Seafood Group gjennom sin virksomhet bidrar til samfunnsbyggingen, skaper og sikrer arbeidsplasser i hele landet.

- Vi er sterkt engasjert i lokalmiljøene hvor vi har vår virksomhet

Henning Beltestad, konsernsjef Lerøy Seafood Group

 

- Våre bedrifter er ofte lokalisert i distriktskommuner og bidrar i stor grad til mange arbeidsplasser og inntekter i lokalsamfunnet, sier Henning Beltestad. 

- Dette kan være arbeidsplasser innen transport, bygg og anlegg, lokale håndverksbedrifter, nærings-
middelindustri, biproduktindustri, skipsindustri, metallindustri, forskning og offentlig forvaltning. 

Skatteinntekter lokalt og nasjonalt
Lerøys tilstedeværelse gir både lokalt næringsliv og kommuner viktige inntekter. I 2016 bidro Lerøys ansatte med nesten en halv milliard kroner i skatt til kommuner og stat. I tillegg betalte konsernet samlet godt over en halv milliard i skatt og arbeidsgiveravgift.

- Vi ønsker et nært og godt samarbeid både nasjonalt og ikke minst med miljøet rundt oss. Vi bidrar derfor innen mange ulike områder i kommunene der vi er tilstede, sier Beltestad. 

- Derfor sponser og støtter vi ulike lokale arrangementer, samt at vi bidrar aktivt i forhold til f.eks. lokale idrettslag, skoler, barnehager etc.Lerøy bidrar også i større samarbeidsavtaler med blant andre Røde Kors, skøytelandslaget og selvsagt SK Brann. 

Ble store på hvitfisk
2016 går inn i historien som et av de mest spennende årene for
Lerøy Seafood Groups. Kjøpene av Havfisk ASA og Norway Seafood Group AS er startskuddet for Lerøys reise som stor aktør også på hvitfisk. 

Hvitfisk, som torsk, sei og hyse, skal integreres i konsernets verdikjede og sendes ut på markedene gjennom Lerøys allerede veletablerte salgsledd og -kjeder. 

Dette gjør Lerøy Seafood Group til et helintegrert selskap med kontroll på hele verdikjeden for alt av sjømat fra hav til konsument.

 

Lerøy Seafood group

 • Hovedkontor i Bergen
 • Totalt 3 748 ansatte.
 • Verdens nest største produsent av laks og ørret.
 • Produserte i 2016 tre millioner måltider hver dag gjennom hele året
 • Står for mer enn hvert åttende kilo sjømat som eksporteres fra Norge
 • Står for mer enn hvert syvende kilo norsk laks og ørret som selges ut av landet
 • Står for nesten hvert femte kilo bearbeidet norsk laks og ørret som eksporteres
 • Står for nesten hvert femte kilo hvitfisk i Norge
 • Forventet produksjon av laks og ørret i 2017: 180.000 tonn
 • Forventet fangst og salg av hvitfisk i 2017: 120.000 tonn
 • Selger produkter til 70 markeder

Foto: Øyvind Ganesh

 

Visste du at...

117

milliarder kr

Hordaland er representert med fire sjømatselskaper på Oslo Børs. Austevoll Seafood, Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group og Marine Harvest har en samlet børsverdi på 117 milliarder kroner. 

(Kilde: Oslo Børs)