HAVBYEN

Klar tale fra næringslivet

LES MER

Samlokalisering av marin forskning i Bergen er viktig for Norge som sjømatnasjon. Det har Stortinget og regjeringen fått utvetydig beskjed om.

I 2015 fikk Bergen, som eneste norske by, medlemskap i UNESCO sitt internasjonale samarbeidsnettverk for kreative byer. Det gir Bergen retten til å bruke tittelen «Creative City of Gastronomy». Bergen er forpliktet til å utvikle matbyen på en bærekraftig og kreativ måte – i samarbeid med de 17 andre matbyene. Blant disse finnes italienske Parma og kinesiske Chengdu.

I lengre tid har det fra forskningsinstitusjonene og næringslivet i Bergen vært jobbet for å forsterke Bergen som Norges marine hovedstad. Målet er å få samlokalisert over 1000 forskere innen marine forskningsfelt fra Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og en rekke andre forskningsinstitusjoner og forvaltningsorganer under samme tak. 


Svarene i en undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd og NCE Seafood Innovation blant bedrifter innen sjømatnæringen i Hordaland, levner ingen tvil. 

  • 8 av 10 mener at samlokalisering av marin forskning i Bergen er viktig for Norge som sjømatnasjon. 
  • 7 av 10 mener det er sannsynlig at samlokalisering av marin forskning vil øke samarbeidet mellom forskning, utdanning og næringsliv.
  • 3 av 4 tror at samlokalisering av marin forskningi Bergen vil gi økt investeringsvilje, arbeidsplasserog økonomisk vekst i marin sektor.
  • 6 av 10 mener det er sannsynlig at deres egen bedriftvil lokalisere hele eller deler av egen FoU-virksomhet tett på en slik marin klynge i Bergen. 
  • Over halvparten mener det er sannsynlig at deres egen bedrift vil øke aktivitetsnivået i Bergen, hvis samlokalisering av marin forskning blir realisert. 
     


Bedrifter innen sjømatnæringen er opptatt av at marin forskning i Bergen må samlokaliseres, viser en undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd og NCE Seafood Innovation.


Disse funnene ble presentert for fiskeriminister Per Sandberg, Nærings- og fiskeridepartementet og ledende politikere på Stortinget da Ressursgruppe Marin fra Bergen Næringsråd besøkte Oslo i juni. 

Verdens aller største og viktigste aktører innen produksjon av laks og ørret er blant selskapene som står bak. Det samme er verdensledende produsenter av fôr til havbruksnæringen, farmasøytisk industri og selskaper som leverer utstyr og driver teknologiutvikling opp mot havbruksnæringen. 

Visste du at...

317 000

tonn

Den totale kvoten for norsk vårgytende sild var i 2016 på 317 000 tonn. Norsk fangstverdi på vårgytende sild utgjorde året før 1,2 milliarder kroner.

 

(Kilde: Havforskningsinstituttet)