INNOVASJON

 

En merdmelding 

du kan stole på

 

LES MER

Hvordan trives fisken i oppdrettsmerden? Andreas Morland har laget en drone som gir svar på nettopp dette.

Droner ser vi oftest oppe i luften, men den som er utviklet av selskapet SeaSmart sendes ned mot dypet. Den foretar målinger og er stinn av høyteknologiske sensorer.
– Fiskeoppdrettere har jo hatt veldig lite informasjon om hvordan fisken i merdene trives. Forholdene kan være svært ulike på to og på 15 meters dybde. Dronen vår måler oksygeninnhold, temperatur, saltnivå og lys på ulike dybder i oppdrettsmerden. Den måler også hvor fisken oppholder seg i merden. Det er viktige data som hjelper røkterne på anlegget til å ta riktige avgjørelser, sier Andreas Morland.


Kontinuerlige målinger 
Dronen er batteridrevet og beveger seg fritt nede i merden. Den synker ned ved at den fylles med vann. På bunnen pumpes vannet ut igjen, slik at dronen kan stige mot overflaten. Underveis foretar den kontinuerlige målinger som blir tilgjengelig via internett straks dronen er oppe. De store datamengdene bearbeides og sendes til oppdretterne som daglige eller ukentlige rapporter.

Informasjonen er svært nyttig når oppdrettsselskapet skal planlegge fôring eller avlusing av fisken. Den kartlegger fiskevelferden og øker inntjeningen til selskapet.

Andreas Morland er en ekte gründer, med bakgrunn som geofysiker og elektronikkingeniør. Han er en del av det spennende miljøet i NCE Seafood Innovation Cluster i Bergen, hvor han har sin arbeidsplass i Nyskapingsparken på Marineholmen. Droneideen hans fikk gehør og til sammen 850.000 kroner i offentlig støtte fra ulike ordninger i Innovasjon Norge. Private aktører har investert i selskapet, og nå har SeaSmart en rekke kunder i oppdrettsnæringen.

Dronen løser to store problemer
– Dronen vår løser egentlig to store problemer. Det ene er tilgangen på kritiske data om fisken. Det andre er at vi fjerner mye vedlikehold og ansvar knyttet til andre måter å samle inn data på.  Det kan bli mye plunder med kabler og utstyr. Dronen skal ikke oppdretterne bekymre seg for, den er vårt ansvar. Det er informasjonen vi selger, ikke teknologien i seg selv, forklarer Morland.

Bildet øverst:
Dronen, utviklet av Andreas Morland,
er batteridrevet og beveger seg fritt nede i merden.

9 621

årsverk

Det var 9621 årsverk tilknyttet primærleddet i havbruksnæringen i 2013. Innkjøp hos leverandørindustrien utgjorde samme år 14 678 årsverk i avledet virksomhet. 

(Kilde: Nofima)
 

60%

60 prosent av alle midlene som brukes på marin forskning i Norge kanaliseres til private eller offentlige forskningsbedrifter og -klynger i Bergen.

(Kilde: NCE Seafood Innovation Cluster)
 

13,8

milliarder kr

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 6 prosent, eller 800 millioner kroner fra 2015.

(Kilde: Norsk Sjømatråd)