Havbyen

– Bare Dokken
er stort nok

Les mer

– Et forskningsmiljø i verdensklasse, en godt synlig attraksjon og en ny bydel til glede for alle. Det er bare på Dokken dette er mulig, mener Tor Fredrik Müller, daglig leder i selskapet Visjon Dokken.

EGD Property og OBOS står bak selskapet, som sammen med Asplan Viak, Probiz og MAD Arkitekter har pekt på mulighetene i byens containerhavn. 

Akvariet som synlig attraksjon
– På Dokken kan de marine næringene vokse. Her er det rom for et forsknings-
miljø i verdensklasse, akademia, oppstartbedrifter og næringsliv. Sammen kan de danne en klynge med de beste forutsetninger for vekst og utvikling for en av Vestlandets viktigste næringer, poengterer Müller. 

Han tror også at en integrering av Akvariet kan bidra til at klyngen blir en svært synlig attraksjon, midt i hjertet av en helt ny bydel til glede for alle. 

Alle gode krefter i Bergen er samstemt i kravet om en samlokalisert marin forskningsklynge, og Visjon Dokken ser på hele aksen fra Marineholmen til Nøstet som ett transformasjonsområde. 

– Nærhet til Universitetet er viktig, og da utmerker Dokken seg med et areal der klyngen kan vokse og utvikle seg over tid, sier Jorunn Nerheim, regiondirektør i OBOS. 

– På Dokken er det plass til alle som ønsker å knyttes til et unikt nettverk, selv i internasjonal målestokk. 

Jorunn Nerheim, regiondirektør i OBOS, og Tor Fredrik Müller, direktør i EGD Property og daglig leder i Visjon Dokken.


Et signalbyrom å være stolt av 
Müller og Nerheim synes det er naturlig å trekke paralleller til de senere års vellykkede byutvikling i Bjørvika i Oslo. Det hele startet med beslutningen om å legge den nye operaen dit. Det ble lokomotivet som forløste et enormt potensial. 
 – En marin klynge på Dokken, der også de store forskningsskipene er naturlige publikumsmagneter, kan få den samme betydningen når vi skal utvikle fremtidens Bergen. Vi må ta mål av oss til bygge et signalbyrom å være stolt av.

Til sist trekker Visjon Dokken frem muligheten for å bygge en bærekraftig bydel der containerne i dag rår grunnen. 

– Havbyen Bergen kan for alvoret realiseres på Dokken, i et effektivt og grønt samspill med flere tusen boliger, skoler, barnehager og en effektiv kollektivtransport.

Bilde øverst:  Slik ser Visjon Dokken for seg at en marin klynge kan få prege området hvor containerhavnen i dag ligger.

Visste du at...

20

millioner kr

Rensefisk brukes i økende grad mot lakselus i oppdrettsanlegg. I 2016 ble det brukt ca 20 millioner villfangede leppefisk i norsk havbruk. Rognkjeks brukes også.

(Kilde: Havforskningsinstituttet)