INNOVASJON

 

CO2

blir omega-3

 

LES MER

Klimagassen CO2 har først og fremst vært betraktet som et problem. På Mongstad utnyttes den nå til å skape fremtidens fiskefór, stappfullt av Omega-3-rike mikroalger. 

I

ngen steder i Norge slippes det ut mer CO2 enn på Mongstad. Nettopp derfor er testsenteret Nasjonal Algepilot Mongstad lagt til raffineriet i Nordhordland. Her utnyttes klimagassen, sammen med sollys og saltvann, i et omfattende pilotprosjekt som skal gi oss store mengder av kjernesunne mikroalger.

Det er Universitetet i Bergen (UiB) som eier algepiloten. Bak prosjektet står UiB, Uni Research og selskapet CO2Bio, som er eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group og Grieg Seafood, samt UiB, Uni Research, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Nordhordland Næringslag.

– Vi startet opp her i november i fjor. Nå er vi over den første testfasen og produserer allerede større mengder mikroalger enn vi regnet med at vi skulle på dette tidspunktet. Vi ser svært lyst på den videre prosessen, sier forskningsdirektør Hans Kleivdal i Uni Research.

Sluttproduktet er omega-3-rike mikroalger. De kan brukes som mat til mennesker, kosttilskudd, men er særlig interessante som ny kilde til omega-3 i fiskefôr.

Mikroalgene er opprinnelig hentet fra iskanten i arktiske strøk. Der er forholdene barske nok til at algene utvikler de spesielle egenskapene forskerne er på jakt etter. I testanlegget på Mongstad tilføres de CO2, sjøvann, næringsstoffer og sollys. Veksten er kolossal.

– Optimale mikroalger har en produktivitet på opptil 50 ganger høyere enn landplanter. Vi mener det kan dyrkes nærmere 100 tonn mikroalger pr hektar pr år. I mange tilfeller kan disse erstatte fiskeolje, soya og raps, forklarer Kleivdal.

Prosessen er ytterst klimavennlig. Ikke bare fordi CO2 tas i bruk, men også fordi det i global sammenheng kan bli knapphet på ferskvann og landbruksarealer.

– Vi har også tro på at kunstgjødsel, som vi i dag bruker, kan erstattes av matavfall, insektmøkk eller avfall som finnes under merdene i oppdrettsanlegg. En slik bruk av avfallsstrømmer vil også være viktig for lønnsomheten i utvikling av en ny grønn verdikjede.

Bilder øverst:
Algene skaper en grønn fremtid på Mongstad. (Fra v.) Jeroen de Vree, forsker, Uni Research, prosjektleder Hans Kleivdal, Dorinde Kleinegris, seniorforsker, Uni Research og Tom Roger Lid, prosessingeniør, CO2Bio. (Foto Thor Brødreskift) 

Hans Kleivdal, forskningsdirektør Uni Research

CO2

CO2 er en viktig del av det globale karbonkretsløpet, samt en naturlig del av luften som en viktig drivhusgass i atmosfæren: Menneskelig aktivitet, spesielt forbrenning av fossile energikilder, har økt andelen CO2 i atmosfæren. Denne økningen resulterer i en forsterkning av den naturlige drivhuseffekten, som i sin tur er årsaken til dagens globale oppvarming. CO2 tas opp av planter og alger gjennom fotosyntese.

Omega-3

Alle mennesker har omega-3-fettsyrer i alle celler. De marine omega-3-fettsyrene har dokumentert helseeffekt. De er viktige for blodtrykket, styrker hjerne- og synsfunksjoner og de kan være betennelsesdempende, med en særlig effekt mot leddgikt. Kroppen danner begrensede mengder selv, og det er viktig å tilføre marine
omega-3-fettsyrer ved å spise fet fisk, tran eller fiskeolje. Det meste av Omega-3 i havet produseres av alger.