INNOVASJON

40 

forskere på lusejakt

LES MER

Mer enn 40 forskere er knyttet til Lakselussenteret ved UiB. 
– Vi blir ikke kvitt lakselusen, men vi kan få problemet under kontroll,
mener professor Frank Nilsen.

Han leder forskningssenteret som er blant verdens aller fremste i bekjempelsen av problemene som lakselusen forårsaker. Rundt 20 årsverk, fordelt på mer enn 40 forskere, deltar.

Lakselus omtalt på 1500-tallet
– Lakselusen var omtalt i litteraturen alt på 1500-tallet, så problemet er ikke nytt. Men volumet i oppdrettsnæringen har fått det til å eskalere voldsomt. Det finnes ingen quick fix. Men jeg har tro på at vi over tid finner frem til et integrert system, der medikamenter, vaksine, forebygging, big data og andre tiltak får virke sammen.
Lakselusen utgjør et tidvis stort problem for oppdrettsnæringen. Alvorlig blir det også når lakselus fester seg på villaks som passerer gjennom fjordsystemene.  
Professor Frank Nilsen understreker at oppdrettsnæringen må være en del av løsningen.
– De aller fleste driver på en seriøs måte. Men om én av ti i en fjord ikke tar dette på alvor, går det ut over alle. 

Lakselussenteret har siden 2011 hatt status som Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). Det har vært gjort store fremskritt:

  • En metode er utviklet for å påvise resistens hos lakselus.
  • Fiskefor tilføres nå stoff som gjør laksen litt mindre attraktiv for lakselus.
  • Stammen av lakselus i laboratoriet er ikke-resistent og dermed helt unik i verden. Det gjør at lusens vandring i havet kan spores gjennom nøyaktige forsøk.
  • Det jobbes systematisk med forsøk på medikamenter og vaksine. 


Budsjett: 200 millioner kroner 
Lakselussenteret har et totalbudsjett på 200 millioner kroner fordelt på åtte år. 
– Vi har et sterkt ønske om å videreføre arbeidet også etter 2019. Vi vil alle helst løse problemet så snart som mulig, men kontinuitet og langsiktighet er det eneste som gir resultater i forskningen, sier professoren.
Universitetet i Bergen er vert for Lakselussenteret, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Andre partnere er Norges veterinærhøgskole, UNI Research, PatoGen Analyse, Novartis Animal Health, Marine Harvest, Ewos Innovation AS og Lerøy Seafood.

Bildet øverst:
Kontinuitet og langsiktighet er det eneste som gir resultater i forskningen, sier professor Frank Nilsen, som leder Lakselussenteret ved Universitetet i Bergen.

986 000

tonn 

Den totale fangsten av skrei (nordøstarktisk torsk) var i 2014 på 986 000 tonn. Norsk fangstverdi utgjorde samme år  om lag 4 milliarder kroner. Kysttorsk kommer i tillegg, med ca 45 000 tonn.

(Kilde: Havforskningsinstituttet)^